1r

1r ESO

      
                             Activitats complementàries

LS: Lèxic i Semàntica            MS: Morfologia i Sintaxi
FO: Fonètica i Ortografia        CO: Comunicació
T: Teoria

Unitat 1
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09         
MS:  01    02    03    04      
FO:   01    02    03    04    05    06   07    08    09    10    11
        12    13       
T:     Alfab.       Dígr.    Àudio Alf.


Unitat 2
CO01    02    03    04    05    06    07    08    09
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
        13    14     
MS:  01    02    03    04    05    06    07
FO:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
        13    14    15    16    17
T:        Imperatiu     GenS.      NomS.    G-N Adj    Acc.  Diftongs

Unitat 3
LS:   01    02
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09   
FO:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
        13    14 
T:     Apòstr.   Contr.   Situac.

 Unitat 4
CO01    02
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08   09    10    11    12
       13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23a   23b    
       24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    
       36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47

T:   DD/DI   Dem.   PPforts    PrInd    Impf    Passats    Ppi    TComp
       Futur    Cond

Unitat 5
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11   12   
       13    14    15    16    17     18    19    20    21    22    23   24  
FO:  01    02    03    04   
T:    Prep.


Unitat 6
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09   
MS:  01    02    03    04     
FO:   01    02    03    04    05    06    


Unitat 7
LS:    01    02    03    04
MS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    
        13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24
FO:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
T:     PrSubj.     Imperatiu     ImpfS 


4 comentaris:

Anònim ha dit...

hola

Anònim ha dit...

caca

Anònim ha dit...

tonto quien lo leea

Anònim ha dit...

si lees esto es part i expulsió