2n B.

2n Batxillerat
Orientacions inicials 19-20        

Estructura PAU
Model examen 1    Model examen 2     Model examen 3         


Exàmens Pau:

Juny 2010          Set. 2010          Juny 2011          Set. 2011    
Juny 2012          Set. 2012          Juny 2013          Jul. 2013   
Juny 2014          Jul. 2014          Juny 2015          Jul. 2015 
Juny 2016          Jul. 2016          Juny 2017          Jul. 2017
Juny 2018          Jul. 2018          Juny 2019          Jul. 2019
Jul. 2020            Set. 2020         Juny 2021          Jul. 2021

Juny 2022          Jul. 2022 .

 
 


           Temes Literatura Oxford (PDF)

01 Narrativa fins 70                        09 Poesia actual      
02 Enric Valor                                10 Miquel Martí i Pol
03 Mercè Rodoreda                         11 Teatre fins 70
04 Narrativa des de 70                    12 Manuel de Pedrolo
05 Quim Monzó                              13 Teatre actual
06 Poesia fins 70                            14 Josep Ma Benet i Jornet
07 Vicent A. Estellés                       15 Joan Fuster
08 Salvador Espriu                          16 Joan F. Mira                  


Temes Lit. IES Joanot Martorell


Fonètica               Gramàtica             Gtca. text              

Quadre consonants     F. sintàctiques          Quadre dialectes
Contactes vocàlics      Sub. adjectiva          Tipus de text
Contactes conson.      Sub. substantiva       Àmbits i registres  
E-O regles                 Sub. adverbial          Veus discurs
Les consonants          Sub. causativa          Dixi             
                               Preposicions             Modalització        
                               Ex. oracions             Impersonalització
                               Ex. pronoms             Anàfora  
                               CRV
                 .                   

Ex. obertes i tancadese1   e2   e3   e/o   o1   o2   o3    
Ex. sonoritzacions:    01   02   03   04   05   06 
Ex. elisions vocàliques: 01   02   03     
Ex. preposicions:       01   02   03   04   05   06   07
Pronoms:      01   02   03   04   05   06   07   08   09 
Or. relatiu     01   02   03   04   05   06   07   08   09   
Subst.     01  02   03        Adverb. 01   02    03  04   05  
Causat.  01   02   03   04   05    06  07   08   09   
  
 
                    Repàs ortografia:
Apòstrofs:01  02  03  04  05  06  07  08   Dièresis:   01  02  03  04
Accents:   01  02  03  04  05  06  07        Diacrítics: 01  02  03
Nombre:   01  02  03  04                           Vibrants:  01  02  03
Nasals:     01  02  03  04  05  06              Vocalisme: 01  02  03  04  
Alveolars: 01  02  03  04  05  06  07  08   Ortoèpia:  01    
Palatals:   01  02  03  04  05  06  07  08  B/V:   01  02  03   
Laterals:   01  02  03  04  05  06           La h:   01  02  03  04  05
Perífrasis: 01  02  03  04  05  06           Lèxic:  01  02  03  04  05
Indef./quant.: 01  02  03  04  05          Lo neutre: 01  02  03
Verbs. FNP:     01  02  03  04  05  06     T. compostos:   01  02  
Imperfet ind.:  01  02  03  04  05  06    Futur i cond.:    01  02
Present subj.:  01  02  03  04  05  06    Impf. subj.: 01 02  03 
Present ind.:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 12  
                         13  14  15  16  17          Pronominals:    01  02                        
 


Textos Literatura   Possibles preguntes         Models d'examen
Joan Fuster                                            Vicent A. Estellés
Fuster 8                                                             Estellés 10
Cadira                                                               Un entre tants
Covardia                                                            No escric èglogues
Escepticisme                                                      Demà serà una cançó
Gent                                                                  Els amants
Lectura                                                              L'estampeta
Rellotge                                                            Cant de Vicent
Ser                                                                    Temps
Xenofòbia                                                           Ací
Proleg                                                                Per exemple
                                                                         Assumiràs la veu
Figures retòriques 
UANarrativa             Poesia              Assaig              Teatre
Textos Rodoreda       Espai/temps   Monòleg   Conferència
Rodolf Sirera      El verí del t.     T. èpic/absurd     Vídeo Verí T.
JF estil i tem.       Assaig s.XX      Etapes assaigEnllaços amb exercicis
UPV 1         UPV2

E1   E2   E3   E4   Sol. E4   E5+ Sol