El perquè de tot plegat

Per al control de lectura de B2B  (del 10 d'octubre) del llibre de Monzó El perquè de tot plegat no entren els següents contes:
 • Pigmalió
 • La gelosia

Junta Qualificadora 2017

Ja s'ha obert la matrícula per a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià d'enguany. Destaquen:
 • La matrícula acaba el 21 d'abril (l'11 de setembre en el segon període).
 • S'han de tindre complits 16 anys en el moment de fer les proves.
Ací teniu l'enllaç a la pàgina de la JQCV on teniu la convocatòria, proves anteriors, etc.

Teatre

El dimarts 28 anem al teatre. Ací teniu el cartell i el dossier de l'obra.         Dossier

Exposició llibre 1r ESO

Coses a fer:

 1. Presentar-lo convenientment indicant autor, títol, traducció (si cal), il·lustracions. editorial, any, lloc de publicació, nombre de pàgines i tot el que consideres d'interés. (fins a 3 punts).
 2. Comentar, des de la teua perspectiva, les característiques específiques del text: (fins a 3 punts)
 • Narració: Sense estendre't en l'argument, comentar la presència del narrador així com el tractament dels personatges, l'espai i el temps.
 • Teatre:  Sense estendre't en l'argument, comenta el tema i conflictes que tracta, així com el tractament dels personatges, l'espai i el temps.
      3. Argumentar la teua valoració del llibre buscant els aspectes que t'han agradat més i els que    menys. Busca un(s) paràgraf(s) o fragments del llibre (unes 10 línies) per a llegir-los com a exemples en l'exposició. (fins a 3 punts)
      4. Relacionar algun dels aspectes anteriors amb altres lectures o notícies d'actualitat. (fins a 1 punt)

Avaluació:

Es tindran en compte els aspectes següents:
 • La selecció adequada del registre (ha de ser formal, no col·loquial).
 • La selecció (idees importants) i l'ordenació lògica de la informació.
 • La correcció lingüística (tant fonètica com lèxica).
 • La presentació oral (elocució clara, entonació, pauses...).

Origen

De cara a la pròxima projecció de la pel·lícula Origen, basada en la novel·la de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen, ací teniu els enllaços a la novel·la. El llibre pot utilitzar-se com a llibre voluntari per a la 3a avaluació.