2n B.

2n Batxillerat
Orientacions inicials 17-18 B2B        Or. inicials 17-18 B2A
Orientacions inicials 17-18 B2C i D

Estructura PAU
Model examen 1    Model examen 2     Model examen 3         


Exàmens Pau:
Juny 2010          Set. 2010          Juny 2011          Set. 2011    
Juny 2012          Set. 2012          Juny 2013          Jul. 2013   
Juny 2014          Jul. 2014           Juny 2015          Jul. 2015 
Juny 2016          Jul. 2016           Juny 2017          Jul. 2017
Juny 2018           .
 


           Temes Literatura Oxford (PDF)

01 Narrativa fins 70                         09 Poesia actual      
02 Enric Valor                                  10 Miquel Martí i Pol
03 Mercè Rodoreda                         11 Teatre fins 70
04 Narrativa des de 70                    12 Manuel de Pedrolo
05 Quim Monzó                               13 Teatre actual
06 Poesia fins 70                             14 Josep Ma Benet i Jornet
07 Vicent A. Estellés                        15 Joan Fuster
08 Salvador Espriu                          16 Joan F. Mira                  


Temes Lit. IES Joanot Martorell


Fonètica               Gramàtica             Gtca. text              

Quadre consonants      F. sintàctiques          Quadre dialectes
Contactes vocàlics       Sub. adjectiva          Tipus de text
Contactes conson.       Sub. substantiva       Àmbits i registres  
E-O regles                   Sub. adverbial          Veus discurs
Les consonants           Sub. causativa         Dixi             
                                  Preposicions             Modalització        
                                  Ex. oracions              Impersonalització
                                  Ex. pronoms             Anàfora  
                                  CRV
                 .                   

Ex. obertes i tancadese1   e2   e3   e/o   o1   o2   o3    
Ex. sonoritzacions:    01   02   03   04   05   06 
Ex. elisions vocàliques: 01   02   03     
Ex. preposicions:       01   02   03   04   05   06   07
Pronoms:      01   02   03   04   05   06   07   08   09 
Or. relatiu     01   02   03   04   05   06   07   08   09   
Subst.     01  02   03        Adverb. 01   02    03  04   05  
Causat.  01   02   03   04   05    06  07   08   09   
  
 
                    Repàs ortografia:
Apòstrofs:01  02  03  04  05  06  07  08   Dièresis:   01  02  03  04
Accents:   01  02  03  04  05  06  07         Diacrítics: 01  02  03
Nombre:   01  02  03  04                           Vibrants:  01  02  03
Nasals:     01  02  03  04  05  06              Vocalisme: 01  02  03  04   
Alveolars: 01  02  03  04  05  06  07  08  Ortoèpia:  01    
Palatals:   01  02  03  04  05  06  07  08   B/V:   01  02  03   
Laterals:   01  02  03  04  05  06             La h:   01  02  03  04  05
Perífrasis: 01  02  03  04  05  06            Lèxic:  01  02  03  04  05
Indef./quant.: 01  02  03  04  05          Lo neutre: 01  02  03
Verbs. FNP:     01  02  03  04  05  06     T. compostos:   01  02  
Imperfet ind.:  01  02  03  04  05  06     Futur i cond.:    01  02
Present subj.:  01  02  03  04  05  06     Impf. subj.: 01 02  03 
Present ind.:    01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 12  
                         13  14  15  16  17           Pronominals:    01  02                        
 


Enllaços amb exercicis
UPV 1         UPV2

E1   E2   E3   E4   Sol. E4   E5+ Sol