1r

1r ESO

Orientacions inicials 16-17           
                             Activitats complementàries

LS: Lèxic i Semàntica            MS: Morfologia i Sintaxi
FO: Fonètica i Ortografia         T: Teoria

Unitat 1
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09         
MS:  01    02    03    04      
FO:   01    02    03    04    05    06    
T:     Alfab.       Dígr.    Àudio Alf.


Unitat 2
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
        13    14     
MS:  01    02    03    04    05    06    07
FO:   01    02    03    04    
T:     GenS.           NomS.          G-N Adj

Unitat 3
LS:   01    02
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09   
FO:   01    02    03    04    05    06  
T:     Sit.

 Unitat 4
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
       13    14
FO:  01    02    03    04    05    06    07    
T:    Dem.


Unitat 5
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11   12   
       13    14    15    16    17     18    19    20    21    22    23   24  
FO:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11   12   
       13   14    15    16    17
T:    Prep.


Unitat 6
LS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09   
MS:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12 
        13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24 
        25    26    27    28    29     30   31    32 
FO:  01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    
       13    14
T:    PrInd      ImpfI      Passats      TComp.     Ppi.     Futur


Unitat 7
LS:    01    02    03    04
MS:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    
        13    14    15    16    17     18    19    20    21    22    23    24
FO:   01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
T:     Cond.     PrSubj.     Imperatiu     ImpfS