B2A i B2B 2a quinzena abril

Per si alguna persona no té accés a Aules penge ací la faena per a la 2a quinzena d'abril.

Tasca              Model examen Juny 2010          Sol. juny 2010
Noves preguntes Lit. A               Noves preguntes Lit. B