Criteris d'avaluació extraordinaris Dep. Valencià
El Departament de Valencià, d’acord amb les instruccions de Conselleria, ha acordat que la nota final de l’assignatura siga la mitjana de les dues primeres avaluacions, més l’increment positiu obtingut a partir de la nota de la 3a avaluació.
La nota dels treballs extres (lectura de llibres voluntaris, realització de booktràilers i treballs, etc.) fets durant la 3a avaluació se sumarà a les notes de les dos primeres avaluacions per tal d’obtenir-ne la nota mitjana.
Aquesta nota mitjana es veurà incrementada (mai disminuïda) per les obtingudes en la 3a avaluació, amb un màxim de 2 punts. Aquests dos punts s’obtindran de la següent manera:
       Actitud i interés (1 punt): avaluats a partir de la quantitat de tasques presentades i la interacció de l’alumnat amb el professorat per mitjans telemàtics. Es valorarà també la puntualitat en el termini de presentació.
       Esforç i Treball (1 punt): avaluat a partir de les tasques presentades a través d’Aules o d’altres mitjans establerts pel professorat.
Ací teniu també el document en PDF