Proves JQCV

La Junta Qualificadora ha comunicat que ha suspés la celebració de les proves que haurien de celebrar-se en els mesos de maig i juny. De les proves de novembre, de moment, no han dit res.